Gyors ingyenes szállítás 25 000 Ft felett

Ingyenes visszaküldés 90 napon belül

Gyors ingyenes kiszállítás 25.000 Ft felett

Ingyenes visszaküldés 90 napon belül

+36 70 627 2371 | hello@dogwearstore.hu

I. ADATKEZELŐ BEMUTATÁSA

A Brand Guide Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság, Adatkezelő vagy „Mi”) belső adatkezelési folyamatai jogszerűségének és az érintettek jogainak biztosítása céljából az alábbi adatvédelmi tájékoztatót alkotja.

Adatkezelő megnevezése:Brand Guide Korlátolt Felelősségű Társaság
Adatkezelő cégjegyzékszáma:Cg. 01-09-337114
Adatkezelő székhelye:1044 Budapest, Váci út 83.
Adatkezelő elektronikus címe:hello@mybrand.hu
Adatkezelő képviselője:Kapitány Péter ügyvezető

A Társaság a személyes adatokat valamennyi hatályos, de elsősorban az alábbi jogszabályok előírásai szerint kezeli:

 • információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Info. tv.),
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (továbbiakban: Rendelet vagy GDPR),
 • a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.).

A Társaság a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében megtesz minden az adattároláshoz, adatkezeléshez kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő technikai és szervezési intézkedést.

*****

II. AZ EGYES ADATKEZELÉSI CÉLOK JELLEMZŐI

1. Sütik (cookie-k) kezelése a weboldalon

A https://mybrand.hu/ weboldal, valamint aloldalai szolgáltatásainak fenntartása, fejlesztése, valamint a felhasználói élmény fokozása érdekében az Adatkezelő ún. sütiket (cookie-kat) használ.

Mi is az a süti (cookie)?

A sütik a böngésző által a felhasználó eszközére helyezett, kisméretű szöveges azonosítást és információgyűjtést végző állományok. A süti egy egyedi számsorból áll, és elsősorban a weblapot letöltő számítógépek és egyéb eszközök megkülönböztetésére szolgál. A sütik többféle funkcióval rendelkeznek, többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a felhasználói beállításokat, lehetőséget adnak a weboldal tulajdonosának a felhasználói szokások megismerésére a felhasználói élmény növelésére.

Milyen célokból használhatunk cookiekat?

 • oldalaink fejlesztése,
 • webanalitikák készítése és elemzése arról, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt,
 • felhasználói élmény növelése,
 • oldalaink kezelésének megkönnyítése,
 • információszerzés a felhasználói szokásokról,
 • célzott hirdetések elhelyezése.

Milyen jogalapon használunk cookiekat?

A weboldal működéséhez szükséges cookiekat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján, a jogos érdekünkre hivatkozással kezeljük. Ezek a cookiek elengedhetetlenül szükségesek az oldal megfelelő működéséhez.

Pontosan milyen cookiekat használunk?

A https://mybrand.hu/ weboldalon az alábbi cookiekat használjuk:

Cookie névAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaIdőtartamCookie Típusa
wc_cart_hash_#Hogy emlékezzünk rá, hogy mi volt a kosaradbanGDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek, mely egyezik az adatkezelési céllalA vonatkozó látogatói munkamenet
lezárásáig tartó időszak
Munkamenet süti
wc_fragments_#Hogy emlékezzünk rá, hogy mi volt a kosaradbanGDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek, mely egyezik az adatkezelési céllalA vonatkozó látogatói munkamenet
lezárásáig tartó időszak
Munkamenet süti

A weboldal által használt cookiekról részletes tájékoztatást a weboldal cookie kezelőjén keresztül is adunk.

A cookie-k által gyűjtött információkat a weboldal nem értékesíti, adja bérbe vagy terjeszti egyéb módon harmadik fél számára, kivéve azon szolgáltatások biztosításához szükséges mértékben, amely szolgáltatásokhoz az érintett ezen információt előzetesen és önkéntesen megadta.

Érintetti jogok gyakorlása

Az érintettet az adatkezeléssel kapcsolatban a Honlap Adatkezelési tájékoztatójában ismertettek szerint illetik meg, melyet a mybrand.hu/adatkezelesi-tajekoztato linken érhet el.

Hogyan ellenőrizheti és hogyan tudja kikapcsolnia a cookiekat?

Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak, hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét, hogy szeretne vagy nem sütiket engedélyezni.

Mivel a sütik célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy a felhasználók nem lesznek képesek a weboldalfunkcióinak teljes körű használatára, illetve, hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

*****

2. Regisztráció

A https://mybrand.hu/ weboldalon előadóművészek, sportolók, közkedvelt emberek, rendezvények, események, rendezvényhelyszinek, merchendise termékeinek megvásárlására van lehetőség. A hírességek saját webshoppal rendelkeznek, melyen keresztül a termékeik elérhetők. Az egyes webshopok a főoldalról érhetők el.

Az oldalon lehetséges vásárolni felhasználói fiók regisztrálása nélkül is, azonban ha saját fiókot regisztrálsz magadnak, ott megadhatod az adataid és így nem szükséges ezeket minden vásárlásnál megadni. Az érintettnek a regisztráció során kizárólag az e-mail címét kell megadnia. A regisztrációt e-mailben visszaigazolja a rendszer.

Az érintett köteles a megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az érintett adatai az érintett hibájából arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Adatkezelő felelősséget nem vállal.

Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja felhasználói fiók létrehozása a weboldalon.

Kezelt személyes adatok

A regisztráció létrehozásához kizárólag az érintett e-mail címét, valamint jelszavát kezeljük.

A regisztrációt követően az érintettnek bármikor lehetősége van megadnia a következő adatait is:

 • keresztnév, vezetéknél,
 • megjelenítendő név,
 • szállítási cím,
 • számlázási cím,
 • telefonszám.

Ezen adatok megadása esetén a rendeléskor nem kell minden esetben beírni a szállításhoz és számlázáshoz szükséges adatokat. Az adatok megadása a felhasználói fiókban önkéntes, vásárlás esetén azonban annak teljesítése ezen adatok hiányában nem teljesíthető.

Adatkezelés jogalapja

Az érintettek fenti adatainak kezelése a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint, a regisztrációval az érintett és az Adatkezelő között létrejövő kötelem teljesítése.

Személyes adatok forrása

A személyes adatok forrása általánosságban az érintett. Mivel az érintett a személyes adatok forrása, így a kezelt adatok körének esetleges változásáról azok felvételekor, közvetlenül ad tájékoztatást részére az Adatkezelő.

Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

Az érintettek személyes adatait kizárólag az Adatkezelő azon munkavállalói jogosultak megismerni, akiknek a webshop üzemeltetése a munkaköri feladatai közé tartozik.

Adatfeldolgozó(k):

[W5 Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (7678 Abaliget, Kossuth Lajos utca 12.]

Az adatfeldolgozó az érintett személyes adatait kizárólag az Adatkezelő által meghatározott és szerződésben rögzített célból, az Adatkezelő utasításai szerint kezelheti, az adatkezelés tekintetében önálló döntési jogosultsága nincs. Adatfeldolgozó titoktartási kötelezettséget és szerződéses garanciákat vállalt a feladatai teljesítése közben megismert személyes adatok megőrzésére vonatkozóan.

Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez

Az Adatkezelő az érintett fenti személyes adatait nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

Személyes adatok kezelésének időtartama

Az érintett a felhasználói fiókja törlését bármikor kezdeményezheti e-mailben a hello@mybrand.hu címen.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Egyik sem történik az adatkezelés során.

Személyes adatok szolgáltatása

A személyes adatok kezelése a regisztráció alapvető feltétele.

*****

3. Elektronikus kommunikációval kapcsolatos adatkezelés

Az Adatkezelő a mai felgyorsult világban a kapcsolatot elsősorban elektronikus úton tartja az érdeklődőkkel, vásárlóival, partnereivel, ügyfeleivel. Bárki felveheti az Adatkezelővel a kapcsolatot úgy, hogy közvetlen e-mail formájában, vagy a https://mybrand.hu valamely aldalán a „Kapcsolat” fülön keresztül üzenetet küld a részünkre.

Az érintettel történő – bármely ügyhöz kapcsolódó – elektronikus kommunikáció során a jelen tájékoztatóban írtak szerint kezeljük az érintett személyes adatait.

Adatkezelés célja

Elektronikus kommunikáció. Az érintett által megadott adatokat kizárólag a vele folytatott kommunikáció, illetve az üzenetben foglaltakkal kapcsolatos ügyintézés érdekében kezeljük. Az érintett jogosult bármilyen ügyben felkeresni minket elektronikus úton.

Az Adatkezelő a kapcsolatfelvételt bármely érintettel kizárólag már hatályban lévő szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan, vagy egyéb jogszerű jogalappal kezdeményez, az adatvédelemre vonatkozó szabályok tiszteletben tartásával.

Kezelt személyes adatok

Név, e-mail cím, telefonszám (önkéntesen megadandó, amennyiben az érintett szeretné, hogy telefonon is felvegyük vele a kapcsolatot), valamint minden egyéb olyan információ, mely az érintett által kezdeményezett ügyben az érintett szerint lényeges.

Adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelésének jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, tehát az adatkezelés olyan szerződés (kötelem) teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Az Adatkezelő úgy tekinti, hogy az érintettekkel folytatott kommunikáció egy később megkötendő szerződéshez (megállapodáshoz) kapcsolódó előzetes adatkezelés, vagy egy már megkötött szerződéshez kapcsolódó adatkezelés.

Ezen felül a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (jogos érdek) is jogalapot ad az Adatkezelőnek az adatkezelésre. Az Adatkezelő jogos érdeke, hogy amennyiben megkeresik valamilyen ügyben, akkor válaszadáshoz szükséges személyes adatokat kezelje.

Személyes adatok forrása

Az érintett. Mivel az érintett a személyes adatok forrása, a kezelt adatok körének esetleges változásáról azok felvételekor, közvetlenül ad tájékoztatást részére az Adatkezelő.

Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

Az érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelő kizárólag azon munkavállalói jogosultak megismerni, akik az érintett által küldött üzenethez, vagy az az alapján szükséges ügyintézéshez kapcsolódóan javaslattételi vagy döntési jogosultsággal rendelkeznek.

Adatfeldolgozó(k):

Google – Társaságunk e-mail szolgáltatója.

Az adatfeldolgozók az érintett személyes adatait kizárólag az Adatkezelő által meghatározott és szerződésben rögzített célból, az Adatkezelő utasításai szerint kezelhetik, az adatkezelés tekintetében önálló döntési jogosultságuk nincs. Az adatfeldolgozók titoktartási kötelezettséget és szerződéses garanciákat vállaltak a feladataik teljesítése közben megismert személyes adatok megőrzésére vonatkozóan.

Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez

Az Adatkezelő az érintett fenti személyes adatait nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

Személyes adatok kezelésének időtartama

Amennyiben bármilyen jellegű szerződés (kötelem) jön létre az Adatkezelő és az érintett között, a kommunikáció során tudomásunkra jutott személyes adatokat az adott szerződéshez kapcsolódóan kezeljük, legfeljebb az elévülési idő lejártáig.

Amennyiben a szerződéskötést megelőző adatkezelést követően nem jön létre szerződés, vagy megállapodás az Adatkezelő és az érintett között, akkor az üzenete(ke)t a kommunikáció lezárását követően az Adatkezelő törli.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Egyik sem történik az adatkezelés során.

Személyes adatok szolgáltatása

A személyes adatok kezelése az üzenet megválaszolásának, és így az érintett és az Adatkezelő közötti kommunikáció feltétele. A telefonszám megadás önkéntes.

*****

4. Számla kiállítása és megőrzése

Adatkezelés célja

Az Adatkezelő adatkezelésének célja a számlák kiállítása és megőrzése

 • az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfatv.) 159. § (1) és 169. §-ban, valamint
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésében foglaltak szerint.

Kezelt személyes adatok

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. §-ban (a továbbiakban: Áfatv.) meghatározott adatok, de legalább:

 1. név,
 2. számlázási cím.

Adatkezelés jogalapja

A számlák kiállítása során megvalósuló adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, vagyis jogszabályi kötelezettség teljesítése a fentiek szerint.

Személyes adatok forrása

Az érintett. Mivel az érintett a személyes adatok forrása, ezért a kezelt adatok körének esetleges változásáról azok felvételekor, közvetlenül ad tájékoztatást részére az Adatkezelő.

Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

A személyes adatokat az Adatkezelő kizárólag azon munkavállalói kezelik, akiknek a számlázással kapcsolatos ügyintézés a feladatkörébe tartozik.

Az Adatkezelő a számlázással kapcsolatban az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:

Major és Dr. Tóth Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (7625 Pécs, Tettye u. 47.): az Adatkezelő részére könyvelési tevékenységet végez.

KBOSS.hu Kft. (1031 Budapest, Záhony utca 7/c)

Az adatfeldolgozók az érintett személyes adatait kizárólag az Adatkezelő által meghatározott és szerződésben rögzített célból, az Adatkezelő utasításai szerint kezelhetik, az adatkezelés tekintetében önálló döntési jogosultságuk nincs. Az adatfeldolgozók titoktartási kötelezettséget és szerződéses garanciákat vállaltak a feladataik teljesítése közben megismert személyes adatok megőrzésére vonatkozóan.

Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez

Az Adatkezelő az érintett fenti személyes adatait nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

Személyes adatok kezelésének időtartama

Az érintett személyes adatait az Adatkezelő a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés szerint a kiállítástól számított legalább 8 évig kezeli.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Egyik sem történik az adatkezelés során.

Személyes adatok szolgáltatása

Valamennyi adat kezelése jogszabályon alapul és kötelező.

*****

5. Értékesítési tevékenységhez kapcsolódó adatkezelés

A webshopon keresztül vásárlás lebonyolítása lehetséges már meglévő felhasználói fiókkal és anélkül is. A vásárlás során az Adatkezelő a megrendelések teljesítése érdekében szükséges adatokat kezeli.

A vásárlás során az érintett jelezheti hírlevél feliratkozási igényét is.

Adatkezelés célja

A webshopban történő megrendelések teljesítéséhez szükséges adatkezelés.

Kezelt személyes adatok

Rendeléshez, illetve kiszállításhoz megadandó adatok:

 • vezetéknév,
 • keresztnév,
 • e-mail cím,
 • telefonszám
 • szállítási cím,
 • számlázási cím (amennyiben a szállítási címtől eltérő),
 • érintett által közölt további információk.

Az Adatkezelő kezeli továbbá a megrendelt termékkel kapcsolatos adatokat (termék(ek) típusa, ára, mennyisége), a szállítással kapcsolatos adatokat, így a csomag szállítási azonosítóját, a csomag egyéb jellemzőit (méret, törékeny, stb.), a csomag kiszállításának aktuális státuszát, a kiszállítással kapcsolatos eseményeket, valamint utánvét esetén annak megfizetésével kapcsolatos adatokat.

Amennyiben az érintett felhasználói fiókkal rendelkezik, az Adatkezelő kezeli a rendelési előzményeit.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, tehát az érintett rendelése folytán a közte és az Adatkezelő között létrejött adásvételi szerződés teljesítése.

Személyes adatok forrása

Az érintett. Mivel az érintett a személyes adatok forrása, ezért a kezelt adatok körének esetleges változásáról azok felvételekor, közvetlenül ad tájékoztatást részére az Adatkezelő.

Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

Az érintett személyes adatait kizárólag az Adatkezelő azon munkavállalói jogosultak megismerni, akiknek ez a munkaköri feladatai közé tartozik.

Adatfeldolgozó:

Webshippy Kft. (1044 Budapest, Ezred utca 2. B2. ép. 13.) – Webshop fulfillment szolgáltató.

Az adatfeldolgozó az érintett személyes adatait kizárólag az Adatkezelő által meghatározott és szerződésben rögzített célból, az Adatkezelő utasításai szerint kezelheti, az adatkezelés tekintetében önálló döntési jogosultsága nincs. Az adatfeldolgozó titoktartási kötelezettséget és szerződéses garanciákat vállalt a feladatai teljesítése közben kezelt személyes adatok megőrzésére vonatkozóan.

Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez

A Társaság az érintett fenti személyes adatait nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

Személyes adatok kezelésének időtartama

Az érintett személyes adatait az Adatkezelő törli a szerződés teljesítését követően az elévülési idő, vagyis 5 év elteltével.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Egyik sem történik az adatkezelés során.

Személyes adatok szolgáltatása

A személyes adatok megadása a webshopban történő vásárlás alapvető feltétele.

*****

6. Panaszkezelés

Az Adatkezelő a fogyasztóvédelmi előírásoknak megfelelve lehetőséget biztosít a fogyasztók számára, hogy a szolgáltatásaival kapcsolatban panaszokat nyújtsanak be.

Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a szolgáltatást igénybe vevők által benyújtott panaszok kezelése figyelemmel az Fgytv.-ben foglaltakra.

Kezelt személyes adatok

Fgytv. 17/A. § (5) bekezdés alapján, fogyasztói panasz benyújtása esetén:

 1. a szolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme,
 2. a panasz, kérelem előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3. a fogyasztó kérelmének, panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 4. a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó kérelmével, panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben annak azonnali megválaszolása, kivizsgálása lehetséges,
 5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,
 6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

Amennyiben a panasz, kérelem előterjesztésének módja elektronikusan üzenet vagy a szóbeli panasztétel telefonon történik, az Adatkezelő előbbi esetén az érintett e-mail címét, utóbbi módon előterjesztett panasz esetében pedig az érintett telefonszámát tárolja a jelen tájékoztatóban meghatározottak szerint.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján jogszabályi kötelezettség teljesítése, amely ebben az esetben az Fgytv. 17/A. §-ban foglaltak teljesítését jelenti.

Személyes adatok forrása

A személyes adatokat közvetlenül az érintett bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az érintett a személyes adatok forrása, úgy a kezelt adatok körének esetleges változásáról azok felvételekor, közvetlenül ad tájékoztatást részére az Adatkezelő.

Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

Az érintett személyes adatait kizárólag az Adatkezelő azon munkavállalói ismerhetik meg, akik a panasz elintézésében részt vesznek.

Amennyiben a panasz e-mailben érkezik, abban az esetben adatfeldolgozóként részt vesz az adatkezelésben:

[Google – Gmail] – Társaságunk e-mail szolgáltatója.

Az adatfeldolgozó az érintett személyes adatait kizárólag az Adatkezelő által meghatározott és szerződésben rögzített célból, az Adatkezelő utasításai szerint kezelheti, az adatkezelés tekintetében önálló döntési jogosultsága nincs. Az adatfeldolgozó titoktartási kötelezettséget és szerződéses garanciákat vállalt a feladatai teljesítése közben kezelt személyes adatok megőrzésére vonatkozóan.

Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére

Az Adatkezelő az érintett fenti személyes adatait nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

Személyes adatok kezelésének időtartama

A panasszal kapcsolatos dokumentumokat az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdés szerint 5 évig köteles az Adatkezelő megőrizni.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Egyik sem történik az adatkezelés során.

Személyes adatok szolgáltatása

A személyes adatok megadása a panaszkezelés érdekében nem mellőzhető.

*****

7. Felvételi eljárás lefolytatása, állásjelentkezések elbírálása

Adatkezelési cél

A meghirdetett állás betöltéséhez szükséges kiválasztási folyamat lebonyolítása és a kiválasztás során a jelentkezők szakmai és emberi tulajdonságainak, iskolai végzettségének, korábbi munkatapasztalatának a megismerése annak érdekében, hogy megtaláljuk a megüresedett pozíció betöltésére leginkább alkalmas személyt.

Kezelt személyes adatok

Az érintett által megküldött önéletrajz, esetlegesen motivációs levél. Amennyiben az érintett további személyes adatot küld a Társaság részére, akkor azt is jelen tájékoztatóban írtak szerint kezeljük. Amennyiben az érintett állásjelentkezésének elbírálásához bizonyos dokumentumokra nincs szükségünk, úgy azokat azonnal töröljük, vagy megsemmisítjük.

Amennyiben az érintett olyan állásra pályázik, mely betöltésének valamilyen képesítés, jogosítvány, vagy végzettség megszerzése előfeltételét képezi, abban az esetben az erre vonatkozó adatokat vizsgáljuk.

Adatkezelés jogalapja

Az állásjelentkezések elbírálása körében megvalósított adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, azaz, hogy az érintett kérésére Társaságunk lépéseket tegyen a felek közötti munkaviszony létesítésére vonatkozó szerződés megkötését megelőzően. Azzal, hogy az érintett megküldi részünkre az önéletrajzát egy állásjelentkezés kapcsán, egyértelmű szándékát fejezi ki arra vonatkozóan, hogy a kiválasztási folyamatban részt kíván venni.

Személyes adatok forrása

A személyes adatok forrása az érintett. Mivel az érintett a személyes adatok forrása, ezért a kezelt adatok körének esetleges változásáról azok felvételekor, közvetlenül ad tájékoztatást Társaságunk.

Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

A személyes adatokat a Társaság kizárólag azon munkavállalói kezelik, akik a meghirdetett állás betöltése kapcsán javaslattételi vagy döntési jogosultsággal rendelkeznek.

Amennyiben az önéletrajzot az érintett e-mailben küldi meg részünkre, az alábbi adatfeldolgozó szolgáltatását vesszük igénybe:

[Google – Gmail] – Társaságunk e-mail szolgáltatója.

Az adatfeldolgozó az érintett személyes adatait kizárólag az általunk meghatározott és szerződésben rögzített célból, Társaságunk utasításai szerint kezelheti, az adatkezelés tekintetében önálló döntési jogosultsága nincs. Az adatfeldolgozó titoktartási kötelezettséget és szerződéses garanciákat vállalt a feladatai teljesítése közben megismert személyes adatok megőrzésére vonatkozóan.

Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez

A személyes adatokat nem továbbítjuk sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

Személyes adatok kezelésének időtartama

Kizárólag az állás végleges betöltéséig (a kiválasztott próbaidejének letelte), de legfeljebb 1 évig.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Egyik sem történik az adatkezelés során.

Személyes adatok szolgáltatása

A személyes adatok kezelése a pályázat elbírálásának és a kiválasztási folyamat lefolytatásának alapvető feltétele.

*****

8. Hírlevél küldése

Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a jelenlegi és leendő érdeklődők/vásárlók/partnerek tájékoztatása a webshopban elérhető termékekről, szolgáltatásokról, akciókról, valamint a webshop működésével kapcsolatos aktuális hírekről, információkról, promócióinkról.

Kezelt személyes adatok

E-mail cím és név. Hírlevélre történő feliratkozás esetén kezeljük a feliratkozás idejére vonatkozó, valamint a hozzájárulás megadásával kapcsolatos adatokat.

Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, tehát az érintett hozzájárulása alapján kerül sor a személyes adatok kezelésére.

Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

Az érintett által megadott személyes adatokat kizárólag azon kollégáink ismerhetik meg, akiknek a személyes adatok kezelése a munkakörébe tartozik.

Az adatkezeléshez az alábbi adatfeldolgozót vesszük igénybe:

[W5 Informatikai Kft.]

Az adatfeldolgozó az érintett személyes adatait kizárólag az Adatkezelő által meghatározott és szerződésben rögzített célból, az Adatkezelő utasításai szerint kezelheti, az adatkezelés tekintetében önálló döntési jogosultsága nincs. Adatfeldolgozó titoktartási kötelezettséget és szerződéses garanciákat vállalt a feladatai teljesítése közben megismert személyes adatok megőrzésére vonatkozóan.

Személyes adatok kezelésének időtartama

Az adatkezelésre az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kerül sor. A hírlevélről történő leiratkozást az érintett bármikor elvégezheti a hírlevelekben található leiratkozási linkre kattintva automatikusan, vagy törlési kérelmét küldheti a hello@mybrand.hu e-mail címre is.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Egyik sem történik az adatkezelés során.

*****

III. AZ ÉRINTETT JOGAI AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN

Tájékoztatáshoz való jog

Az érintettnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz, melyet a Társaság jelen tájékoztató rendelkezésre bocsátása útján teljesít.

Hozzájáruláson alapuló adatkezelések

Amennyiben valamely adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, akkor jogosult bármikor a korábban az adatkezelésre adott hozzájárulását visszavonni. Fontos azonban tudnia, hogy a hozzájárulás visszavonása kizárólag azon adatokra vonatkozhat, amelyek kezelésének más jogalapja nincs. Amennyiben az érintett személyes adatok kezelésének más jogalapja nincs, abban az esetben a hozzájárulás visszavonását követően a személyes adatokat a Társaság véglegesen és visszaállíthatatlanul törli. A hozzájárulás visszavonása a Rendelet alapján a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Hozzáférési jog

Az érintettet kérelmére a Társaság bármikor tájékoztatást nyújt arról, hogy az érintett személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, akkor a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést biztosít:

 1. az adatkezelés céljai;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a Társaság a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. az érintett tájékoztatást kap továbbá azon jogáról, hogy kérelmezheti a Társaságtól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának, illetve bírósági eljárás megindításának joga;
 7. ha az adatokat nem közvetlenül az érintettől gyűjtötte a Társaság, úgy az adatok forrására vonatkozó minden elérhető információ;
 8. ha sor kerül automatizált döntéshozatalra, ennek tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, tehát arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

Személyes adatok helyesbítéséhez való jog

Az érintett bármikor jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Az érintettnek a személyes adataiban bekövetkezett változást a Társaságnak mielőbb szükséges bejelentenie, ezzel is megkönnyítve a jogszerű adatkezelést, valamint az érintett jogainak érvényesülését.

Törléshez való jog

Az érintett kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a Társaságnak a személyes adatokra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 2. hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy tiltakozik a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen;
 4. a személyes adatokat a Társaság jogellenesen kezeli;
 5. a személyes adatokat a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Tiltakozáshoz való jog

Amennyiben a személyes adatok kezelésének az Adatkezelő jogos érdeke (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont) a jogalapja, vagy az adatkezelés az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont) úgy az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Ha az érintett személyes adatait a Társaság közvetlen üzletszerzés (tehát például tájékoztató levelek küldése) érdekében kezeli, jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatai közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat a Társaság egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha:

 1. az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és
 2. az adatkezelés automatizált módon történik.

*****

AZ ÉRINTETT JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE SZOLGÁLÓ ELJÁRÁSREND

Az érintett a fenti jogait az hello@mybrand.hu címre megküldött elektronikus levelében, a Társaság székhelyére eljuttatott postai levélben, illetve a Társaság telephelyén személyesen tudja gyakorolni. Társaságunk az érintett kérelmének vizsgálatát és teljesítését a beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül megkezdi. A kérelme alapján tett intézkedéseinkről a beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatjuk az érintettet. Amennyiben a kérelmét nem áll módunkban teljesíteni, úgy 30 napon belül tájékoztatjuk a megtagadásának okairól és a jogorvoslati jogairól.

Az érintett halálát követő öt éven belül a jelen tájékoztatóban meghatározott, az elhaltat életében megillető jogokat az érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az Adatkezelőnél tett nyilatkozattal – ha az érintett egy adatkezelőnél több nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozattal – meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. Ha az érintett nem tett ennek megfelelő jognyilatkozatot, a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója annak hiányában is jogosult a Rendelet 16. (helyesbítéshez való jog) és 21. cikkében (tiltakozáshoz való jog), valamint – ha az adatkezelés már az érintett életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja az érintett halálával megszűnt – a Rendelet 17. (törléshez való jog) és 18. (az adatkezelés korlátozásához való jog) cikkében meghatározott, az elhaltat életében megillető jogokat érvényesíteni az érintett halálát követő öt éven belül. Az érintett jogainak e bekezdés szerinti érvényesítésére az a közeli hozzátartozó jogosult, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja.

*****

IV. JOGORVOSLATI JOG AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN

A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében az érintett a Társaságunkkal szemben bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint a Társaságunk, illetve az általunk megbízott vagy rendelkezésünk alapján eljáró adatfeldolgozó, vagy közös adatkezelő a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályban, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye, vagy a Társaságunk székhelye szerinti törvényszék (Fővárosi Törvényszék) előtt is megindítható.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel a Társasággal szemben bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, illetve hogy az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak érvényesítését a Társaság korlátozza, vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja. A bejelentést az alábbi elérhetőségek valamelyikén lehet megtenni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: https://naih.hu

Budapest, 2019. 09.01

Brand Guide Korlátolt Felelősségű Társaság

Képv.: Kapitány Péter ügyvezető

0
0
Kosár
A kosár üresVissza a boltba