Gyors ingyenes szállítás 25 000 Ft felett

Ingyenes visszaküldés 90 napon belül

Gyors ingyenes kiszállítás 25.000 Ft felett

Ingyenes visszaküldés 90 napon belül

+36 70 627 2371 | hello@dogwearstore.hu

Általános szerződési feltételek

Üdvözöljük a Brand Guide Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: „Szolgáltató”) által üzemeltetett https://mybrand.hu/ internetes oldalon (a továbbiakban: „Honlap”).

Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: „ÁSZF”) a Szolgáltató, valamint a Szolgáltató által a Honlapon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: „Ügyfél”, Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: „Felek”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a Honlapon, vagy annak al-oldalain keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik. Az Ügyfél személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, melyet a mybrand.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ linken érhet el.

1. A SZOLGÁLTATÓK ADATAI:

1.1 A Szolgáltató:

Név: Brand Guide Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1044 Budapest, Váci út 83. Selfstore Irodaház

Levelezési cím: 1044 Budapest, Váci út 83. Selfstore Irodaház

Ügyfélszolgálat

Címe: 1044 Budapest, Váci út 83. Selfstore Irodaház

Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: 9:00- 17:00

Képviselő neve: Kapitány Péter

Cégjegyzékszám: 01-09-337114

Bejegyző Bíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 26654582-2-41

Közösségi adószám: HU26654582.

Számlavezető pénzintézet: Budapest Bank

Számlaszám: 10102244-57613800-01005002

IBAN számlaszám: HU38101022445761380001005002

E-mail cím: hello@mybrand.hu

Telefonszám: +36 70 627 2371

1.2. A tárhelyszolgáltató adatai:

Név: W5 Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 7678 Abaliget Kossuth Lajos utca 12.

Cégjegyzékszám: 02-09-072933

E-mail cím: info@w5.hu

Honlap: https://w5.hu/

2. HONLAP MŰKÖDÉSÉNEK ISMERTETÉSE

A Honlapon keresztül a Szolgáltató lehetőséget nyújt a különböző közéleti személyiségeknek, együtteseknek, zenekaroknak, celebek, influencereknek, stb. (a továbbiakban: „Szerződött Partner”) arra, hogy a saját márkanevével, védjegyével, brand megjelölésével, vagy egyéb rá(juk) jellemző jelmondatokkal, kifejezésekkel ellátott termékeiket értékesítsék, a Honlap valamely számukra dedikált al-oldalán. A Honlapon így mindegyik Szerződött Partner számára önálló al-oldalt biztosít, melyen keresztül az Ügyfeleknek lehetőségük van a kedvenc Szerződött Partner termékei között válogatni, böngészni. A Honlap tehát egy összesítő oldal, ahonnan az elektronikus megrendelés leadásához mindenképp szükséges valamely Szerződött Partner saját al-oldalára ellátogatni. A Szolgáltatóval Szerződött Partnerek listáját a Honlapra fellátogató Ügyfelek a főoldalon keresztül tekinthetik meg. Amennyiben az Ügyfél az általa kedvelt Szerződött Partner képére, felületére rákattint, a Honlap automatikusan átirányítja az adott Szerződött Partner saját oldalára, ahol az Ügyfelek leadhatják rendelésüket a Szerződött Partner termékeire.

Tájékoztatjuk az Ügyfeleket, hogy a Honlap valamennyi al-oldalának tekintetében a Szolgáltató minősül az Ügyféllel létrejövő elektronikus kereskedelmi szerződés szolgáltatójának, a Szerződött Partnert semmilyen felelősség nem terheli a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban.

3. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Honlapon található elektronikus áruházon (a továbbiakban: „Webshop”) keresztül történik. A Webshopban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

A Felek között a kötelem (szerződés) a megrendelés érvényes leadásával jön létre. A megrendelés leadását követően a szerződés annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve felmondható. Erre a Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikére tett jelzéssel van lehetőség. A Felek között létrejött kötelem az Ügyfél által megrendelt, megvásárolt termék kézbesítéséig áll fenn a Felek között.

A Webshop szolgáltatásai minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is elérhetők, azonban a Honlap bizonyos funkcióinak használatát nagymértékben megkönnyítheti az Ügyfél regisztrációja.

A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja.

A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.

A Szolgáltató Honlapján feltüntetett árak Forintban értendők és tartalmazzák az ÁFÁ-t.

4. IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK

A Webshopban történő vásárlást, valamint a Feleket megillető jogokat és kötelezettségeket:

 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (“Elkertv.“); valamint
 • A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Korm. rendelet”);
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) szabályozza.

5. FELELŐSSÉG

A Honlapon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Ügyfél a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Honlap olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhat, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezethetnek. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Ügyfelek által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

Amennyiben az Ügyfél a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

6. SZERZŐI JOGOK

A Honlap szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja, vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Honlap felületén szereplő bármely – akár a Szolgáltatóhoz, akár a Szerződött Partnerhez köthető – kereskedelmi névnek, vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

7. REGISZTRÁCIÓ, FELHASZNÁLÓI FIÓK

7.1. Regisztrációs kötelezettség

A Honlapon történő vásárláshoz nem szükséges regisztráció, azonban az Ügyfél regisztráció nélkül is köteles betartani jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket.

Az Ügyfél továbbá a megrendelés teljesítéséhez köteles megadni azon adatait, mely a Szolgáltatónak a szolgáltatás teljesítéséhez – így különösen a Honlapon keresztül megrendelt termék kiszállításához – elengedhetetlenül szükségesek.

7.2. Regisztráció menete

A Honlapon történő regisztráció nem feltétele a Honlapon történő vásárlásnak, azonban az nagymértékben megkönnyíti a vásárlás menetét.

Az Ügyfél regisztrálni a Honlap főoldalának jobb felső sarkában található „Profil” ikonra kattintást követően megjelenő bejelentkező felület alján található „regisztráció” feliratra kattintást követően megjelenő regisztrációs felületen az e-mailcímének megadásával a „Regisztráció” gombra kattintást követően tud. A regisztrációt követően a Honlap automatikusan belépteti az Ügyfeleket. Az Ügyfeleknek nem szükséges a regisztráció során jelszót megadniuk. Az első belépéshez szükséges jelszót a Szolgáltató generálja az Ügyfelek számára, melyet a regisztrációt visszaigazoló e-mail tartalmaz, és melyet az Ügyfél a Honlapon a bejelentkezését követően a személyes profiljában bármikor megváltoztathat. Az Ügyfélnek az érvényes regisztrációhoz szükséges elfogadnia a Szolgáltató jelen ÁSZF-jét az adatlap alján elhelyezett jelölőnégyzet kipipálásával.

Amennyiben az Ügyfél rendelkezik már érvényes regisztrációval, úgy lehetősége van a „Profil” ikonra kattintást követően megjelenő bejelentkező felületen, e-mailcímének és jelszavának megadását követően a „BEJELENTKEZÉS” gombra kattintva van lehetősége bejelentkezni.

Amennyiben az Ügyfél elfelejtette jelszavát, úgy a bejelentkezési felületen az „Elfelejtett jelszó?” feliratra kattintva jelszó emlékeztetőt tud küldeni a regisztrációkor megadott e-mailcímére.

Az Ügyfélnek a fentiek szerinti regisztráció, illetve bejelentkezést követően lehetősége van a „Fiókom” felületen a személyes profilját szerkeszteni. A „Vezérlőpult” feliratra kattintást követően lehetősége van kijelentkezni, áttekinteni a legutóbbi megrendeléseit, módosítani a szállítási és számlázási címet, valamint megváltoztatni jelszavát a megfelelő feliratra kattintást követően. Ez a felület egy összegző felületnek minősül csupán, az Ügyfél az alábbi egyéb specializált, nevesített felületeken is elvégezheti a fiókmódosítást:

 • Az Ügyfél a „Fiókom” felületen a „Megrendelések” feliratra kattintást követően tekintheti át a korábban leadott megrendeléseit. A „GO TO THE SHOP” gombra kattintással lehetősége van (további) megrendelést leadni a Webshopban.
 • A „Fiókom” felületen az Ügyfélnek továbbá lehetősége van áttekinteni a letöltéseit, a „Letöltések” feliratra kattintva.
 • Az Ügyfél számlázási, szállítási címeit a „Fiókom” felületen a „Címek” felületre kattintást követően is módosíthatja, illetve elmenthet címet, mely a megrendelések során automatikusan megjelenik a rendelési adatoknál, így az Ügyfélnek nem szükséges azt újra megadnia. Az itt megadott adatok tehát a rendelés megkönnyítéséhez szükségesek. Amennyiben az Ügyfél nem a fiókjában megadott szállítási, számlázási adatokat kívánja használni, úgy lehetősége van a megrendelés során azokat módosítani.
 • A „Fiók” felületen a „Fiókadatok” feliratra kattintást követően az Ügyfélnek lehetősége van nevét megadnia, továbbá jelszavát, e-mail címét módosítania. Az Ügyfél a módosításokat a „MEGERŐSÍTEM” gombra kattintással tudja elmenteni.
 • Az Ügyfél a „Fiókom” felületen a „Kijelentkezés” feliratra kattintást követően tud kijelentkezni a fiókjából.

Az Ügyfél jogosult a regisztrációját bármikor törölni a hello@mybrand.hu e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Az Ügyfél regisztráció során megadott adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag az Ügyfél a felelős. Amennyiben az Ügyfél tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

Az Ügyfél vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.
A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

8. MEGRENDELÉS

8.1. Megrendelés menete

Az Ügyfél a Webshopban megvásárolható termékek között a Honlap jobb felső sarkában található menüszalagon a „Termékek” felirat kattintást, vagy a főoldal legördítését követően böngészhet. Az Ügyfélnek lehetősége van a megvásárolható termékeket különböző szempontok alapján rendezni, így különösen népszerűség, ár, illetve legújabb termékek szerint.

Az Ügyfélnek lehetősége van továbbá a Honlap jobb felső sarkában található „Kereső” ikonra kattintás követően megjelenő felületen beírni az általa keresett termék jellemzőjét, vagy akár pontos nevét.

Az Ügyfél a vásárolni kívánt áru megnevezését, illetve árát a termék alatt ismerheti meg. A termékre vonatkozó lényeges tulajdonságokat, azok jellemzőit, esetleg a termékek használatára vonatkozó utasítást, valamint a termék árát az árucikkeket összesítő oldalon található képekre, a kép alatt található feliratra, illetve a felirat található „bevásárló kosár” ikonra kattintást követően az árucikk mellett/alatt található leírásból ismerheti meg részletesen. A Honlapon megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon (bruttóban) van feltüntetve. A termékek mellett feltüntetett vételár nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Külön csomagolási költség azonban nem kerül felszámításra. A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

Ha a vásárlás előtt az termékkel kapcsolatban kérdése merülne fel, úgy a Szolgáltató ügyfélszolgálata készséggel áll rendelkezésére, az ügyfelfogadási időben.

A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A Honlapról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, amely nem érinti a már leadott megrendelések végösszegét, árát. A módosítás tehát a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül feltüntetésre a Honlapon, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves (pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0″ Ft-os vagy „1” Ft-os árra), úgy a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

A Honlapon megjelenített termék fotók illusztrációk, azok bizonyos esetekben eltérhetnek a valóságtól. A Szolgáltató által forgalmazott termékek – ahol ezt a jogszabályok előírják – használati utasítását a termékhez mellékeli a Szolgáltató. Amennyiben a kiszállításkor nem kapná készhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – jelezze a Szolgáltató ügyfélszolgálatán, melyet a Szolgáltató haladéktalanul pótol.

Az Ügyfél a termék jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületen található „KOSÁRBA TESZEM” gombra kattintva választhatja ki a megrendelni kívánt terméket és helyezheti kosarába a termék mennyiségének – és amennyiben ez értelmezhető – a termék méretének megadását követően.

Az Ügyfél a kosarának tartamát, illetve a kosárba helyezett termékek listáját a Honlap jobb felső sarkában található a „Kosár” ikonra lépéssel megjelenő összegző felületen tudja ellenőrizni. Az ellenőrző felületen így látható az Ügyfél által kosába helyezett termék neve, mennyisége, illetve annak egységára, valamint az Ügyfél által fizetendő rész összeg. Az Ügyfélnek a termék nevére kattintással lehetősége van visszatérni a termék jellemzőit tartalmazó részletező oldalra.

Az összegző felületen található „Kosár” feliratra kattintást követően az Ügyfelet a Honlap Kosár felületére navigálja, ahol az Ügyfélnek lehetősége van a megrendeléssel kapcsolatos részletes információkat kapni. Az összegző felületen a „Pénztár” felületre kattintást követően a Honlap a Honlap Pénztár felületére navigálja közvetlenül, ahol leadhatja megrendelését az általa kiválasztott termékekre.

A „Kosár” felületen az Ügyfél részletesen áttekintheti megrendelését, az egyes termékeket, annak darabszámát, valamint összegét, továbbá módosítani tud kosarának tartalmán, hiszen lehetősége van arra, hogy töröljön terméket a kosárból a termék sorának elején elhelyezett „X” gombra kattintással, vagy módosítsa a megrendelni kívánt a darabszámot a helyes mennyiség megadásával, melyet a „KOSÁR FRISSÍTÉSE” gombra kattintással menthet el.

Amennyiben az Ügyfél rendelkezik a Szolgáltató által adott kuponnal, úgy azt ezen a felületen, a kupon kód megadását követően a „KUPON BEVÁLTÁSA” gombra kattintva válthatja be.

A vásárlás, megrendelés kiszállításának díja 15990 Ft alatti vásárlás esetén Magyarország területén 1590 Ft, míg a 15990 Ft feletti vásárlás, megrendelés kiszállítása díjtalan. A kiszállítás díját a Szolgáltató a Kosár felületen automatikusan feltünteti. (kivéve külföldi szállításnál)

Az összegző felület alján elhelyezett „TOVÁBB A PÉNZTÁRHOZ” gombra kattintást követően az Ügyfelet a Honlap átnavigálja a „Pénztár” felületre.

A megjelenő „Pénztár” felületen a regisztrált Ügyfelek számára automatikusan kitöltésre kerülnek a személyes, illetve szállítási adatok, míg a nem regisztrált Ügyfelek ezen a felületen keresztül adhatják meg a szállításhoz, illetve a számlázáshoz szükséges adatokat az adatlap értelemszerű kitöltésével.

Az Ügyfélnek a „Pénztár” felület tetején a „Kattints ide a kód megadásához” feliratra kattintást követően is lehetősége van megadni a kedvezményt biztosító kuponkódját, amennyiben ezt az előző felületen nem tette meg.

Amennyiben a regisztrált Ügyfél a regisztráció során megadott adatoktól eltérő számlázási címet kíván megadni, vagy eltérő címre kívánja a terméket kiszállíttatni, úgy ezen a felületen lehetősége van a személyes adatinak, illetve szállítás adatainak módosítására. Amennyiben a szállítási, illetve számlázási cím nem egyezik meg, úgy az Ügyfél a „Szállítás másik címre?” felirat mellett található jelölő négyzet kipipálását követően megjelenő felületen adhatja meg az adatokat.

Az Ügyfélnek továbbá lehetősége van a megrendeléshez megjegyzést fűzni a „Rendelés jegyzetek” felirat alatt található felületen.

„Pénztár” felületen a „Rendelés tartalma” felirat alatt található összegző felületen a Szolgáltató még egyszer ismerteti a rendelésre vonatkozó lényeges információkat. Ha ennek alapján az Ügyfél mindent rendben talált a megrendelésével kapcsolatban, akkor a jelen ÁSZF, valamint a fizetési kötelezettség elismerésére vonatkozó nyilatkozat elfogadását (a felirat mellett található jelölőnégyzet kipipálását) követően a „MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE” gombra kattintva tudja véglegesen elküldeni megrendelését a Szolgáltató részére. A megrendelés feladására, az ajánlat elküldésére „MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE” gombra kattintást követően kerül sor, ami az Ügyfél részére fizetési kötelezettséget keletkeztet. A fogyasztót a szerződés megkötése előtt (tehát az ajánlat elküldése és a Szolgáltató által megküldött visszaigazoló e-mail kézbesítése közötti időszak alatt) megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

A Webshopon leadott termékek kiszállítása – jelen ÁSZF 12. pontjában részletesen is kifejtettek szerint – futárszolgálattal történik, a megrendelt termékek végösszegét – jelen ÁSZF 10. pontjában foglaltak szerint – pedig az Ügyfelek készpénzben a futárnak tudják teljesíteni.

A kiszállítás díja: (kivéve külföld, ott egységesen 3990 Ft, mindig)

 • 15 990 Ft alatti vásárlás esetén: 1590 Ft;
 • 15 990 Ft felett: ingyenes.

A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

A megrendelés elküldését követően megjelenő felületen a Szolgáltató egy összegző felületen összesíti a megrendeléssel kapcsolatos összes adatot, így különösen az Ügyfél által a vásárlás során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termék felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Az Ügyfélnek továbbá lehetősége van áttekinteni a megrendelésére vonatkozó információkat bármikor a „Fiókom” felületen a „Megrendelések” feliratra kattintást követően.

8.2. Adatbeviteli hibák javítása

Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, majd a termék törlése a kosárból, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím).

Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Honlapon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására akár – a 7.2., valamint a 8.1. pontban foglaltakra tekintettel is –, akár a saját Fiókjában (pl. szállítási, számlázási cím), akár a megrendelési felületen (pl. termék helyes darabszámának megadásával, vagy a termék, termékcsoport törlésével az „X” gombra kattintással is).

Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

9. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS

Az Ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja az Ügyfél részére. A visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél által a vásárlás során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termék felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget.

Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.

E visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről az Ügyfél által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és az Ügyfél között.

Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 24 órán belül jeleznie kell a Szolgáltató felé a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre aPtk.-ban, valamint az Ekertv.-ben foglaltak irányadóak. A szerződés Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

Amennyiben a megrendelni kívánt termék nem áll rendelkezésre a megrendelés leadásának idején, illetve a termék nem beszerezhető a Honlapon feltüntetett időtartamon belül, úgy a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését, ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről az Ügyfél értesítést kap.

10. FIZETÉS

Jelenleg a Honlapon megrendelt termékek végösszegét az Ügyfelek 4 féle fizetési lehetőséggel tudják kiegyenlteni:

1. Banki átutalással: A Honlapon (www.mybrand.hu) megtalálható a Szolgáltató bankszámla száma. Az Ügyfél a visszaigazoló e-mailben feltüntetett vásárlási, megrendelési összeget a Honlapon megadott bankszámlaszámra tudja átutalni, a közlemény rovatban pedig feltünteti a fizetési azonosítót. A rendszer ezt az Ügyfél megrendelését függőben hagyja mindaddig, amíg a vásárlás díja megfizetésre nem kerül és a pénz meg nem jelenik a Szolgáltató megjelölt számláján. Átutalásos fizetés elvárt teljesítési ideje 5 nap.

2. Paypal: PayPal útján történő fizetés esetén a PayPal oldala automatikusan megjelenik, ahol vagy belépés vagy regisztráció útján kezdhető meg az elektronikus fizetést. A fizetés a megrendelés véglegesítését követően rögtön kell, hogy megtörténjen. A PayPal egy nemzetközi elektronikus kereskedelmi (készpénzmentes pénzforgalmi szolgáltatásokat nyújtó) pénzügyi szervezet. A PayPal rendszere elektronikus számlát vezet ügyfelei részére, melyet bankszámláról tölthetünk fel. Így az internetes vásárlás egyszerű és biztonságos, a PayPal felhasználói név, valamint a jelszó megadása elegendő a fizetés lebonyolításához. A bank és a PayPal tranzakciós oldalain történtekért a Szolgáltató felelősséget vállalni nem tud, mivel az adatokat a bank kezeli.

3. Bankkártyával a Honlapon keresztül: A megrendelés végösszegének azonnali kifizetése történhet az OTP Bank bankkártyás rendszerén keresztül is. A rendszer biztonságos csatornát használ és automatikus. A OTP Bank kizárólag az Ügyfél által megadott, a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatokat kapja meg a 128 bites SSL titkosítással ellátott fizetőoldalon. A tranzakció eredményéről a fizetést követően a bank oldala tájékoztatja. A kártyás fizetéshez az Ügyfél internet böngésző programjának támogatnia kell az SSL titkosítást. A megrendelés végösszegeként kifizetett összeg azonnal zárolásra kerül az Ügyfél folyószámláján.

4. Utánvéttel a futárszolgálat munkatársának.

11. SZÁMLA

Szolgáltató a megrendelt termékek kiszállításakor az Ügyfél részére a kifizetés igazolására, a termékkel együtt kinyomtatott számlát ad.

12. SZÁLLÍTÁS

A Szolgáltató a megrendelt termékeket futárszolgálattal szállítja ki. A Szolgáltató szerződéses partnere a GLS Futárszolgálat (GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. székhely: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.; info@gls-hungary.com.)

A vásárlás, megrendelés kiszállításának díja 15 990 Ft, azaz tizennégyezer kilencszázkilencven forint alatti vásárlás esetén Magyarország területén 1590 Ft, azaz ezernégyszázkilencven forint, míg a 15 990 Ft feletti vásárlás, megrendelés kiszállítása díjtalan. Külföldre szállítás esetén 3990 Ft, minden esetben.

Külföldi országok, ahova szintén szállítunk a GLS-sel: Lengyelország, Ausztria, Románia, Szlovénia, Németország, Szlovákia, Horvátország, Bulgária, Csehország, Anglia, Ukrajna.

Szállítási díj eltér a belföldi díjtól, 3990 Ft egységesen.

A futárszolgálat hétfőtől-péntekig, 08:00-17:00 óra között kézbesíti a megrendeléseket. Amennyiben az Ügyfél ebben időszakban nem tartózkodik a megadott címen, szállítási címként célszerű olyan szállítási címet megadni, ahol a szállítási időszakban az Ügyfél biztosan át tudja venni a megrendelt terméket.

A GLS számtalan kényelmi szolgáltatással rendelkezik az ügyfelek számára, melyről a GLS Futárszolgálat honlapján tudhat meg bővebb információt.

A terméknek a kiszállítást végző személytől való átvételével, illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően az Ügyfél a futár távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. A szállítólevél aláírásával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék).

Ha az Ügyfél sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a kiszállítást végző személy jelenlétében jegyzőkönyvet kell felvenni. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért Szolgáltató felelősséget nem vállal!

12. 1. Szállítási határidő

Amennyiben az Ügyfél által megrendelt termék raktáron van, úgy azt a futárszolgálat 7 munkanapon belül kiszállítja a megadott címre. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a felek eltérő megállapodásának hiányában a Szolgáltató a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a vevő rendelkezésére bocsátani a dolgot.

A Szolgáltató késedelme esetén az Ügyfél jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít az Ügyfél jogosult a szerződéstől elállni. Amennyiben a szerződést a Felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva meghatározott teljesítési időpontban – és nem máskor – kellett volna teljesíteni, akkor az Ügyfél póthatáridő tűzése nélkül jogosult a Szerződéstől elállni. Ügyfél tehát kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben a Felek várható határidőben állapodtak meg és a Szolgáltató nem teljesít, akkor jogosult elállni a Szerződéstől.

13. ELÁLLÁSI JOG

13. 1. Elállási jog gyakorlásának menete

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”). Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 • a terméknek;
 • több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek;
 • több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak;
 • ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

13. 2. Kivételek az elállási jog gyakorlásának lehetősége alól

A fogyasztót az alábbi esetekben nem illeti meg az elállás joga:

 • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 • hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

13. 3. Elállási jog gyakorlásának a menete

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képező nyilatkozatmintát is, illetve egyéb írásbeli úton jelezheti a Szolgáltató számára. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 13. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

A Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail, illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Fogyasztó elállása esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül a [1042 Budapest, Ezred utca 2. B2/13/1] címre visszajuttatni, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni.

A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta e költségek viselését.

A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni.

A termék visszaküldése költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

A Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát – megtérítését.

14. SZAVATOSSÁG

14. 1. Kellékszavatosság

Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén az Ügyfél az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait az Ügyfél érvényesíteni már nem tudja.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Az Ügyfél – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést az Ügyfél nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére az Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Az Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

Az Ügyfél közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Ha az Ügyfél a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

14.2. Termékszavatosság

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Ügyfél – választása szerint – a 14.1. pontban meghatározott kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét az Ügyfél a gyártóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania.

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Az Ügyfél a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

Az Ügyfél termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója. A Szolgáltató a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény alapján a Honlapon értkesített termékek forgalmazójának minősül.

A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

15. JÓTÁLLÁS

A Szolgáltató által értékesített termékek nem tartoznak a jogszabály alapján jótállásra köteles termékek közé, a Szolgáltató az általa értékesített termékekre vonatkozóan önkéntes jótállást (garancia) nem vállal.

16. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

16. 1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait előterjesztheti az ÁSZF 1. pontjában megadott elérhetőségeken.

Az Ügyfél a panaszát szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval.

A szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát

 • személyesen közölt szóbeli panasz esetén átadja helyben a fogyasztónak;
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb a panasz kivizsgálását követő érdemi válasszal egyidejűleg küldi meg;
 • egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan jár el.

A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítószámmal látja el.

A panaszról felvett jegyzőkönyv az alábbi adatokat tartalmazza:

 • a fogyasztó neve, lakcíme;
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja;
 • a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke;
 • a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges;
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása;
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje;
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül írásban, érdemben megválaszolja és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató a válaszában részletesen indokolja.

A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig őrzi meg.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatás tartalmazza továbbá az illetékes hatóság, illetve az Ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásban a Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfeleket a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

16. 2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, milyen jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

1. Bejegyzés a vásárlók könyvébe:

A vásárlók könyve a Szolgáltató mindegyik székhelyén elérhető. Az ide írt bejegyzésekre a Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol.

2. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál:

Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóságnál (Járási Hivatalnál). A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok listája és elérhetőségei a https://jarasinfo.gov.hu holnapon érhetők el.

3. Békéltető testülethez fordulás:

A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület:

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Központi telefonszám: +36 1 488 2131

Fax: +36 1 488 2186

Az Ügyfél lakóhelye (tartózkodási helye) alapján az alábbi békéltető testületekhez fordulhat a fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Szolgáltató köteles a Békéltető testületi eljárásokban részt venni és az Ügyféllel együttműködni. Jelen pont értelmében együttműködésnek minősül a válaszirat küldése is. A Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltet testületi eljárást.

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

E-mailím: bekelteto@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

Fax száma: (76) 501-538

E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, (66) 446-354, (66) 451-775

Fax száma: (66) 324-976

E-mail cím: bmkik@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, (46) 501-870

Fax száma: (46) 501-099

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Honlap cím: www.bekeltet.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; (96) 520-217

Fax száma: (96) 520-218

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszáma: (52) 500-710

Fax száma: (52) 500-720

E-mail cím: info@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

E-mail cím: tunde@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

E-mail cím: kemkik@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

E-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.

Telefonszáma: (1)-269-0703

Fax száma: (1)-269-0703

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 311-750

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

E-mail cím: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.

Telefonszáma: (88) 429-008, vagy (88) 814-111 (VKIK)

Fax száma: (88) 412-150 (VKIK fax száma)

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

web: www.bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

Az Ügyfeleknek a fentieken túlmenően lehetőségük van arra, hogy a belföldi és határon átnyúló online vásárlásokból adódó vitáikat, az egységes uniós online vitarendezési platformnak (OVR-platform) köszönhetően, online módon rendezzék. Ez egy interaktív, felhasználóbarát weboldal, amely az Európai Unió összes hivatalos nyelvén, térítésmentesen rendelkezésre áll és az alábbi linken érhető el: https://ec.europa.eu/odr/.

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

4. Bírósági eljárás:

Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

17. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket az Ügyfelek Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá az Ügyféllel szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni. A Felek között létrejött szerződés az Ügyfél által megrendelt termék kiszállításával (teljesítéssel) megszűnik, így a Felek között nem jön éltre olyan kötelem, melyet az esetleges módosítás hátrányosan érintene. Az Ügyfeleknek a rendelés megadása előtt szükséges a mindenkor hatályos ÁSZF elolvasni, és azt a megrendelés leadása előtt elfogadni.

18. TULAJDONJOG FENNTARTÁSA

A vételár teljes kifizetéséig a termék a Szolgáltató tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – az Ügyfél birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Szolgáltató irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: [2019.09.01]

Jelen dokumentum letölthető változata a következő linkre kattintva érhető el mybrand.hu/altalanos-felhasznalasi-feltetelek/

Budapest, 2020. 01.01

_____________________

Brand Guide Korlátolt Felelősségű Társaság

Képv.: Kapitány Péter ügyvezető

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

Kizárólag a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza az alább feltüntetett elérhetőségek valamelyikére.

Vállalkozás/magánszemély adatai

Név:

Székhely:

Levelezési cím:

Email cím:

Telefonszám:

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére / az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Megrendelés száma:………………………………………………………….

Termék/Szolgáltatás megnevezése:……………………………………………………….

Termék átvételének időpontja/ Szerződéskötés időpontja:

A fogyasztó neve:………………………..

A fogyasztó

Címe:………………………

0
0
Kosár
A kosár üresVissza a boltba